woensdag 28 augustus 2013

Een kijkje in mijn klaslokaal

Ook dit jaar gun ik jullie weer een kijkje in mijn klaslokaal. Had ik vorig jaar nog een enkele groep 3 en liet ik jullie daar foto's van zien, dit jaar geef ik les aan een combinatiegroep 3/5. Op de deur bij binnenkomst hangen de regels van de maand. Goed zichtbaar vanuit de klas en bij binnenkomst. Als er een leerling jarig is, hangt er op dezelfde poster een poster met een vrolijke afbeelding van de website www.jijislief.nl en twee ballonnen daarnaast. Ik vind dat het goed gezien mag worden dat wij een jarige in de klas hebben en dat iedereen weet dat wij een feestje vieren in de klas. 

In de groep die ik dit jaar lesgeef, zitten 32 leerlingen. Dat betekent dat het lokaal al best vol staat met tafeltjes en stoeltjes en daardoor is de boekenkast een beetje achterin de klas komen te staan en staan er zelfs boeken en strips in mandjes in de vensterbank. In de mandjes staan onder andere prentenboeken, gedichtenboeken en informatieboeken. De boeken in de mandjes mogen zowel door de leerlingen van groep 3 als groep 5 gelezen worden. Verder is er in de boekenkast een plank met leesboeken voor groep 3 en een plank met leesboeken voor groep 5. Hopelijk houden de leerlingen goed in de gaten dat ze de boeken op de juiste plaats terugzetten. Ongeveer eens in de twee maande worden er boeken geruild met de schoolbibliotheek en verder wil ik dit jaar maandelijks met wat leerlingen naar de bibliotheek gaan.
Zoals op bovenstaande foto te zien is staan er achterin de klas vier computers. Op ieder beeldscherm hangen twee lijstjes met namen van leerlingen, één lijstje voor groep 3 en één lijstje voor groep 5. Tijdens de zelfstandige verwerking van vakken gaan de leerlingen ook op de computer. De eerste leerling op het lijstje begint en roept als hij klaar is de volgende van het lijstje. Ik werk nu al een aantal jaar op deze manier en het bevalt mij erg goed.
De leerlingen van groep 3 zitten in tweetallen en de leerlingen van groep 5 in groepjes. Ik werk regelmatig met coöperatieve werkvormen, maar van een ambulant begeleider heb ik een aantal jaar geleden geleerd dat het voor leerlingen van groep 3 zeker het eerste half jaar belangrijk is recht voor het bord te zitten. Doordat ze recht voor het bord zitten is de verwerking van het bord naar het schrift gemakkelijker voor hen. Dit helpt hen bij het leren lezen en schrijven.

Voorin de klas hangt het digibord met voor iedere groep een eigen whiteboard. Op het whiteboard kunnen de leerlingen de planning van de dag zien aan de hand van de dagritmekaarten. Verder schrijf ik daarop welke leerlingen klassendienst zijn en zij kunnen zien wat ze moeten doen. Ook krijgt iedere groep een eigen 'stoplicht'. Bij rood moeten ze stil werken, dit gebruik ik eigenlijk alleen maar bij een toets, oranje houdt in dat ze mogen overleggen en bij groen mogen ze ook de leerkracht storen met vragen. Vanwege de combinatiegroep heb ik niet altijd tijd leerlingen snel te helpen met een probleem, vandaar dat het stoplicht vaak op oranje staat, ze kunnen dan in ieder geval terecht bij hun klasgenoten die bij hen in de buurt zitten. Verder heeft iedere leerling een blokje voor vragen. Als dat blokje op de hoek van de tafel staat dan weet ik dat ze echt mij als leerkracht nodig hebben om te helpen bij een vraag.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten